சனி, 6 ஆகஸ்ட், 2011

திருடப்படுதல்-பெண்ணியா

நெஞ்சும் வயிறும் பற்றி எரிந்தது
எனக்கு விருப்பமானவனின்
காதலை
இன்னொருத்தி திருடியதைப்போலிருந்தது
விருப்பமற்றவனின் முகத்தை
முத்தமிட்டதைப் போலிருந்தது
என் செல்ல நாய்க்குட்டியை
யாரோ கொன்றதைப் போல் …
என் குளிப்பறையை
யாரோ உற்றுப் பார்ப்பதைப்போல்
உள்ளாடைகளை சலவைக்காரன்
துணிகளோடு எடுத்துச் சென்றதைப்போல்
ஒவ்வொரு நிமிடமும்
நிகழ்ந்து கொண்டேயிருக்கிறது
அந்தரங்க வாழ்வின் மீது
அத்தனை விருப்பமின்மைகளும்.

காலம் செப் 2011

1 கருத்து: